M
E
N
U
Pesäpalloliitto - Akatemiavalmennus

Valmennustavoitteet ja -sisällöt

Ympärivuotisuus

Urheilijoille tulee järjestää kokonaisvaltainen valmennuspaketti, jossa urheilija voi keskittyä ammattimaiseen valmentautumiseen. Tiivis yhteistyö Akatemian ja seuran/ seurojen kanssa mahdollistaa kahden harjoituksen päivärytmin eri valmennusryhmien kanssa. Pesäpallon sarjakausi ajoittuu toukokuulta syyskuuhun. Tämä antaa akatemiavalmennukselle hyvät raamit toimia. Valmennuksessa kyetään luontevasti rytmittämään harjoittelu- ja kilpailukausi.

Valmennusryhmä olisi hyvä pitää normaalina pesäpallon valmennusryhmän kokoisena eli 12-20 urheilijan ryhmänä valmennustiloista riippuen. Lisäksi olosuhteet omatoimiselle harjoittelulle pitää taata. Valmentajien tehtäväjako niin akatemiavalmennuksen sisällä kuin seurojenkin kanssa täytyy olla määritelty. Yksilön valmennuksen ohjelmointi on hyvä keskittää samalle/samoille valmentajille.

Valmennuksen painopistealueet

Valmennus jaetaan neljään eri painopistealueeseen: fyysinen, lajitaidollinen, lajitaktinen ja psyykkinen harjoittelu. Valmennuksen lähtökohta on huomioida urheilijoiden fyysinen ja psyykkinen kehitysvaihe sekä yksilölliset lähtötasot.

Tavoitteet

Akatemiavalmennuksen yleiset tavoitteet:

 • urheilija kehittyy urheilijana kykyihinsä nähden optimaalisesti
 • urheilija sisäistää valmentautumisen periaatteet
 • urheilija oppii analysoimaan omaa harjoitteluaan
 • urheilija oppii käsittelemään huippu-urheilussa vaadittavia tunnetiloja ja osaa kilpailutilanteessa tehdä parhaan suorituksensa
 • urheilija kasvaa joukkuepelaajaksi ja sisäistää sitoutumisen merkityksen ryhmän toimintaan

Valmennuksen painopistealueiden tavoitteet:

Fyysisen harjoittelun tavoitteet

 • fyysisesti kovan, systemaattisen harjoittelun sisäistäminen ja kehittäminen
 • kestävyys-, voima- ja nopeusominaisuudet kehittäminen
 • parantuneiden fyysisten ominaisuuksien siirtäminen lajisuorituksiin
 • urheilija oppii huoltavan harjoittelun ja rytmittämisen merkityksen
 • urheilija oppii analysoimaan omaa fyysistä harjoitteluaan

Lajitaitoharjoittelun tavoitteet

 • lajisuoritusten (heitto, kiinniotto-heittoyhdistelmä, peruslyönnin yms.) tekniikan ja tehokkuuden parantaminen
 • oman roolin/ pelipaikan mukaisen suoritusten tekniikan ja tehokkuuden parantaminen
 • pelitilanteessa lajisuoritusten hallitseminen hyvällä varmuudella

Lajitaktiikkaharjoittelun tavoitteet

 • taktisten ratkaisumallien sisäistäminen ja toteuttaminen niin sisä- kuin ulkopelissä
 • joukkuetasolla eri tehtävien/ roolien hallitseminen
 • vahvuuksiaan käyttäminen ja omien ratkaisujen tekeminen pelitilanteessa

Psyykkisen valmennuksen tavoitteet

 • urheilijan itseluottamus kasvaa systemaattisen harjoittelun ja kehittymisen myötä
 • keskittymiskyky paranee niin harjoittelussa kuin pelaamisessakin
 • voittamiseen tarvittavan kovuuden oppiminen ja painetilanteiden hallinta
 • joukkueen voimavarojen ammentaminen omaan pelaamiseen

Sisällöt

Akatemiavalmennuksen sisältöjä rakennettaessa lähtökohtana tulee olla yksilöiden valmentaminen. Valmennuksen kokonaisuutta suunniteltaessa on huomioitava mm:

 • valmennettavien ikä
 • heterogeeninen materiaali (taitotaso, tytöt ja pojat)
 • yksilöiden kehittäminen (ei omaa joukkuetta)
 • seurojen ja joukkueiden toiminta
 • olosuhteet
 • koulunkäynti
 • asuminen (pois kotoa?)

Harjoittelun rytmittäminen

Akatemiavalmennuksessa harjoitusryhmät muodostetaan vuosikurssin ohella myös seuravalmennuksen harjoitusryhmät huomioiden. Ryhmiä ei ole tarkoituksenmukaista muodostaa sukupuolen mukaan.

Harjoittelun vuosirytmi on kaikilla urheilijoilla pääsääntöisesti samanlainen. Harjoittelun painopisteet (fysiikka, lajitaito, lajitaktiikka ja psyyke) poikkeavat toisistaan osaamisen ja kehityksen mukaan. Tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden jälkeen urheilijat ovat tottuneet fyysisesti kovaan ja systemaattiseen harjoitteluun.

Lajiharjoittelussa opetellaan ensimmäisenä tekemään suoritukset teknisesti oikein, jonka jälkeen lisätään tehoja ja määriä. Lajisuoritusten tekniikoiden harjoittelu perustuu ajanmukaiseen lajianalyysiin sekä yksilökeskeiseen valmentamiseen.

Pesäpallon erityispiirteet

Akatemiavalmennuksen vastuu on korostaa urheilijoilleen koulunkäynnin merkitystä. Kokemus on osoittanut, että koulunkäynti- ja urheilumenestys kulkevat käsi kädessä. Pesäpalloilijoille kouluttautuminen on erityisen tärkeää, koska lajissa ei ole kyse merkittävistä taloudellisista korvauksista.

Opiskelupaikkakunnalle muuttaminen voi olla haaste nuorelle urheilijalle. Muutos voi olla raju, mutta tarjoaa erinomaisen kasvualustan itsenäistymiseen. Urheilun ja koulunkäynnin ohella akatemiavalmennuksen tulee osaltaan huolehtia urheilijoidensa kokonaisvaltaisesta kasvusta kohti vastuullista aikuisuutta.

 

105 Pesäpallo-onnistumista

105 pesäpallo-onnistumista –materiaali antaa pesiskouluohjaajille ja opettajille työkalupakin rakentaa harjoitusten tavoitteisiin parhaiten soveltuvia harjoitteita, pelejä ja leikkejä.

Suomen Pesäpalloliitto PPL Ry

Superpesis